Jesteś tutaj: Usługi Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jest ono wyspecjalizowaną odnogą prawa cywilnego, które reguluje majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne w rodzinie. Obowiązuje wszystkich członków rodziny.

Czym dokładnie zajmuje się prawo rodzinne?

Jest to bardzo obszerna gałąź prawa. Zalicza się do niej wszystko to co związane z małżeństwem, a więc samo jego zawarcie, rozwód, intercyzę, separację, podział majątku.

 Rodzina to nie tylko małżeństwo, ale często też dzieci i o nich również nie zapomina prawo rodzinne, a reguluje konkretnie: prawa do opieki, obowiązek alimentacyjny, ustalanie władzy rodzicielskiej oraz adopcję. Gdy małoletni popełnia przestępstwo, lub ma zostać objęty opieką kuratora, sąd także działa na podstawie prawa opiekuńczego.  

Separacja a rozwód

Kojarzą się podobnie, bywa że są używane naprzemiennie, jednak znaczą coś zupełnie różnego. Separacja stosowana jest zazwyczaj przez osoby wierzące, ponieważ akceptuje ją nawet kościół katolicki. Polega na oddzieleniu się od małżonka, ale nie jest końcem małżeństwa. W praktyce następuje po separacji faktycznej, czyli gdy para zdecydowała się zamieszkać osobno i ten stan trwa od dłuższego czasu. Następnie po udaniu się do sądu, orzeka on „zupełny rozkład pożycia”. W przypadku separacji sąd zazwyczaj nie podejmuje prób mediacji (chyba, że wymaga tego dobro dzieci). 

Rozwód w tym przypadku między stronami nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli dla sądu istnieje szansa na utrzymanie związku, może skierować parę na mediacje. Gdy ta zakończy się niepowodzeniem, rozwód może zakończyć się: bez orzekania o winie (za zgodą obu małżonków), z winy obojga małżonków, z winy jednego małżonka. 

Kodeks opiekuńczo rodzinny

Powstał 25.02.1964 i jest ciągle nowelizowany. Kodeks rodzinny stanowi uzupełnienie kodeksu cywilnego i zawiera regulacje na temat prawa rodzinnego. Główne pojęcia związane z tym prawem to: małżeństwo (np. sposoby jego zawierania), przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, opieka, kuratela. 

Zasady prawa rodzinnego

Prawo opiekuńcze zawiera w sobie kilka powszechnych zasad, na których są zbudowane pozostałe zapisy. 

  1. Zasada dobra dziecka: W ramach kodeksu rodzinnego dobro dziecka powinno być podstawą do wszystkich podejmowanych decyzji. Ta zasada wyraźnie określa czym jest dobro dziecka, jego prawa i to co należy robić, aby je spełniać.
  2. Zasada ochrony rodziny: Rodzina jest podstawową komórką społeczną, a jej nienaruszalność powinna być priorytetem państwa, podczas rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego. 
  3. Niezależność stosunków rodzinnych od innych stosunków majątkowych, gdzie pierwszeństwo (jak w całym tym prawie) ma dobro rodziny, nierozerwalność jej więzów również w sprawach majątku.

Adwokat a prawo rodzinne

Sprawy rodzinne są trudne dla stron ze względu na więzy jakie ich łączą. W przypadku rozwodów i separacji, czasami emocje biorą górę, przez co trudno jest racjonalnie podejść do sytuacji. Ponadto prawo rodzinne jest bardzo zawiłe i skomplikowane. Dlatego dobrym pomysłem jest wynajęcie adwokata, który rzeczowo i na chłodno podejdzie do tematu. Wcześniej oczywiście można skorzystać z porady prawnej na temat prawa rodzinnego i opiekuńczego, jednak w sądzie pomoc wykształconej w tym kierunku osoby jest nieoceniona. 

Częste pojęcia używane w prawe rodzinnym:

Adopcja – czyli świadome przyjęcie do kręgu rodziny niespokrewnionej osoby, która nie kończyła 18 roku życia. Zobowiązuje do zapewnienia jej odpowiedniej opieki rodzicielskiej.

Władza rodzicielska – wszystkie prawa i obowiązki, które mają rodzice względem dzieci. 

Obowiązek alimentacyjny – to obowiązek łożenia na utrzymanie drugiej osoby. W Polsce najczęściej dotyczy dzieci. 

Opiekun – osoba prawnie powołana do opieki nad inną osobą.

Prawo małżeńskie – zbiór norm, które regulują pożycie małżeńskie od jego zawarcia do rozpadu.