Jesteś tutaj: Usługi Odszkodowania

Odszkodowania

To świadczenia przysługujące osobie poszkodowanej z powodu naruszenia dóbr osobistych lub zdrowia.

Adwokat odszkodowania 

Samodzielne wystawianie roszczeń często kończy się niepowodzeniem, lub wypłatą zbyt niskiej kwoty. Dlatego warto wynająć dobrego adwokata do odszkodowań.

Kancelaria Bonar pomaga także uzyskać zadośćuczynienie w momencie, gdy uważasz, że otrzymałeś zbyt niską kwotę za swoją szkodę.  Odszkodowanie ma pokryć nie tylko koszty naprawy wyrządzonej szkody, ale też zysków, które poszkodowana osoba mogłaby mieć, gdyby nie szkoda. 

Rodzaje odszkodowań

Odszkodowania po wypadku komunikacyjnym – szkoda majątkowa lub niemajątkowa (np. zdrowotna) powstała z powodu wypadku albo kolizji, o ile poszkodowany nie jest jednocześnie sprawcą zdarzenia. 

Za uszczerbek na zdrowiu – powodem wypłaty rekompensaty jest orzeczenie o trwałym uszczerbku na zdrowiu, którego powodem może być wypadek komunikacyjny, w miejscu pracy lub w domu. Odszkodowanie obejmuje zarówno widoczne urazy (złamania kości, naderwania ścięgien, poparzenia, odmrożenia itp.) jak i te, które nie są widoczne gołym okiem (np. uszczerbki na zdrowiu psychicznym)

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby jest wypłacane jednorazowo, przez ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za zdarzenie, do którego doszło w skutek wypadku w pracy, komunikacyjnego lub w gospodarstwie rolnym, a także z powodu błędu medycznego.  

Odszkodowania za szkody na pojeździe to rekompensaty wypłacane z powodu zderzenia z innym pojazdem, nie z winy poszkodowanego. Wtedy ma on prawo do ubiegania się i wypłacenie odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy i wymagać pokrycia całkowitych kosztów naprawy pojazdu. 

Odszkodowania za wypadek w miejscu pracy mają na celu poniesienie kosztów strat materialnych i niematerialnych. Osoba poszkodowana może się ubiegać o odszkodowanie od pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie należy się poszkodowanym, których wypadek miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnika. Poszkodowany nie musi być rolnikiem, wystarczy, że znajdował się na jego terenie. Dotyczy uszkodzeń mienia i ciała.

Odszkodowania za błędy medyczne – błąd medyczny jest skutkiem zaniedbania pacjenta przez całą placówkę opiekującą się pacjentem. Zatem o odszkodowanie poszkodowany może się ubiegać zarówno na skutek błędu lekarza, ratownika, pielęgniarki czy osoby, która obsługuje sprzęt medyczny.   

Odszkodowania z NNW – przysługują każdemu ubezpieczonemu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zależnie od zawartej umowy, może się w niej znajdować świadczenie z powodu uszczerbku niematerialnego, pomoc medyczną, zwrot kosztów leczenia, czy pomoc finansową w przypadku utraty pracy. 

Zadośćuczynienie

Jest próbą rekompensaty finansowej za krzywdy niematerialne. Należą do nich: uszczerbki na zdrowiu, śmierć bliskiej osoby, naruszenie dóbr osobistych (reputacja, dobre imię). 

Ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Można to zrobić zarówno bezpośrednio po wypadku jak i trochę później, jednak trzeba pamiętać, że każda szkoda ma swój okres przedawnienia, który dokładnie reguluje kodeks cywilny. Czasem są to nawet lata od zaistniałej sytuacji.