Jesteś tutaj: Usługi Ochrona prawna zwierząt

Ochrona prawna zwierząt Katowice

Każda istota żyjąca, a co za tym idzie każde zwierzę, ma swoje prawa. Nieznajomość lub lekceważenie tychże, stawia człowieka przeciwko naturze i czyni go „małym”. Dodatkowo zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub finansowej, gdy w obronie pokrzywdzonych, stanie adwokat zwierząt.

Uznanie przez ludzi, praw innych gatunków do godnej egzystencji, stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych. Od najmłodszych lat należy człowieka uczyć:

  • obserwować,
  • rozumieć,
  • szanować
  • i kochać (a przynajmniej akceptować).

Obecnie sytuacja powoli ulega zmianie. Ochrona prawna zwierząt w Katowicach i poza nimi, idzie ku lepszemu. Świadczą o tym zarówno postanowienia o charakterze międzynarodowym, jak i poszczególnych państw. Znamiennym aktem prawnym jest Światowa Deklaracja Praw Zwierząt. Kilka państw (w tym Polska), uznało w niej zwierzę za istotę żyjącą, a co za tym idzie - zdolną do odczuwania cierpienia. Stwierdzono też, że nie jest rzeczą, a człowiek winien mu poszanowanie, ochronę i opiekę.

Na czym polegają prawa zwierząt?

Ochrona praw zwierząt obejmuje wszystkie kategorie istot żywych, bez względu na to, do jakiej grupy należą i gdzie występują – na lądzie, w akwenach wodnych, w ziemi, czy powietrzu. Ochronie prawnej podlegają także dzikie zwierzęta. Według art. 5 Konstytucji - Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego i zapewnia ochronę środowiska.

Tymczasem status prawny zwierząt domowych, jest określony w art. 9 ustawy o ochronie ich. Kto utrzymuje tego typu stworzenie, powinien mu zapewnić:

  • pożywienie,
  • pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
  • z dostępem do światła dziennego,
  • a także powinien uprzątać odchody zwierzęcia w miejscach publicznych,
  • zapewnić możliwość swobodnego poruszania się (a uwiąż nie może powodować urazów ani cierpień).

W myśl art. 35 i 36 ustawy zabrania się porzucania zwierząt domowych, a także wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych, bez zgody właściwego organu władzy.

Obecnie prawna ochrona zwierząt zmierza do ujednolicenia przepisów prawa określających status prawny zwierząt. Dałoby to początek gruntowniejszej dyskusji, prowadzonej nie tylko w prawie karnym, lecz przede wszystkim konstytucyjnym, cywilnym i administracyjnym.

Ochrona prawna zwierząt Katowice

Mam na imię Katarzyna Bonar. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a aktualnie członkinią Izby Adwokackiej w Katowicach.

Świadczę usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Oferuje pełen zakres czynności – od udzielenia porad prawnych, poprzez negocjacje, sporządzenie pism procesowych, reprezentowanie klientów, etc.

W szczególny sposób kocham wszelkie żyjące stworzenia, dlatego postanowiłam świadczyć „pro bono” - obsługę prawną organizacjom ochrony zwierząt. Jeśli prowadzicie taką fundację, organizację – zapraszam serdecznie do kontaktu.

Jako prawnik zwierząt z Katowic, pomagam także w doradztwie dotyczącym zwierząt domowych.